Brukertest.com er et fagnettsted som handler om verdiskaping

Bakgrunnet for nettstedet og engasjementet er det meget synlige behovet for å kvalitetssikre at IT-løsninger var relevante og knyttet til behov. Selv om løsningen var relevante, var de ofte håpløst lite brukervennlige og effektive.

På intranett gjorde målgruppen masse feil og fant ikke det innholdet de hadde behov for. På nettsteder kunne publikum ikke forstå hva avsender hadde på hjertet og i nettbutikker klarte målgruppen ikke kjøpe det de hadde behov for.

I de fleste jobbsituasjoner er det viktig å ha relevante og brukervennlige IT-verktøy. Ansatte skal jobbe med sine kjerneoppgaver og IT er som regel en støttefunksjon, derfor bør IT-produktene være skreddersydd dem som skal bruke produktene.

Undertegnede jobber i IT-bransjen, men verdiskaping gjennom målgruppeinvolvering er noe som kan relateres til mange bransjer.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>