Brukertest

Bakgrunn

På jobb for Sjøfartsdirektoratet
På jobb for Sjøfartsdirektoratet

Utgangspunktet for brukertest.com var et behov for å samle relevant teori på et sted. Jeg studerte kommunikasjon på IT-universitetet i København før Dropbox sin tid.  Et av fagene på veien til mastergraden var brukertesting, dermed fikk nettstedet brukertest.com sitt navn.

Antropologi, etnografi og interessen for relevante, brukervennlige og nyttige løsninger ble vekket for mange år siden. Nå handler hverdagen mest om å skape verdi for mennesker som har behov for relevante IT-løsninger for å dekke ulike fagbehov.

I alle jobbsituasjoner er det viktig å ha relevante og målgruppetilpassede IT-verktøy. Ansatte må få lov til å jobbe med sine kjerneoppgaver, og IT er som regel en støttefunksjon.  Applikasjonene må være skreddersydd målgruppen.

Jeg jobber med etnografi, analyse og konseptutvikling. For meg er det avgjørende å ha meget god kontakt med både forretning og målgruppe. Det er den eneste måten jeg kan lykkes på.

Filmen under er laget av Filmavdelingen og viser hva jeg som “UX Business Analyst”, eller konseptutvikler, gjør på jobb.

Se også beskrivelse på LinkedIn