Brukertest.com is a IT-commucation professional website for people caring about creating value

The motivation behind the site is enthusiasm and engagement in relation to high quality digital communication and marketing, especially with respect to relevance and needs.

A number of relevant applications are inefficient and not user friendly designed.  I love good usability, and my professional goal in life is to contribute to high quality application in every possible way.

 

På intranett gjorde målgruppen masse feil og fant ikke det innholdet de hadde behov for. På nettsteder kunne publikum ikke forstå hva avsender hadde på hjertet og i nettbutikker klarte målgruppen ikke kjøpe det de hadde behov for.

I de fleste jobbsituasjoner er det viktig å ha relevante og brukervennlige IT-verktøy. Ansatte skal jobbe med sine kjerneoppgaver og IT er som regel en støttefunksjon, derfor bør IT-produktene være skreddersydd dem som skal bruke produktene.

Undertegnede jobber i IT-bransjen, men verdiskaping gjennom målgruppeinvolvering er noe som kan relateres til mange bransjer.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>