Brukertest.com

Kunnskapssamling om brukerinvolvering

Strengt tatt er begrepet brukertest gått ut på dato. Brukertest blir litt for mekanisk, så målgruppeinvolvering er mer korrekt. Mennesker tilhører målgrupper og segmenter, men de er ikke brukere, selv om bruker kan overføres fra consumer i klassisk markedsføring.

Utgangspunktet for brukertest.com var et behov for å samle relevant teori på et sted. Jeg studerte kommunikasjon på IT-universitetet i København før Dropbox sin tid.  Et av fagene på veien til mastergraden var brukertesting, dermed ble nettstedet brukertest.com født.

Antropologi, etnografi og interessen for relevante, brukervennlige og nyttige løsninger ble vekket for mange år siden. Det ble en hobby å samle på bilder og linker av bad usability.

I alle jobbsituasjoner er det viktig å ha relevante og målgruppetilpassede IT-verktøy. Ansatte må få lov til å jobbe med sine kjerneoppgaver, og IT er som regel en støttefunksjon.  IT-produktene må være skreddersydd målgruppen.

Min daglige tittel er etnograf og konseptutvikler. For meg er det avgjørende å ha meget god kontakt med både forretning og målgruppe. Det er den eneste måten jeg kan lykkes på.

Verdiskaping > målgruppeinvolvering

Skal vi lykkes med verdiskaping i IT-sammenheng må vi ha kontroll på hvor forretningen (kunden) vil, og hvilke behov “kundens kunde” har. Alt har en målgruppe og denne må vi snakke med. Begrav målgruppen “alle” så fort som mulig. Vi må nemlig ha en målgruppe som vi kan involvere, snakke med, observere, lære av og lytte til.

Verdiskaping gjennom målgruppeinvolvering, som brukertesting, er noe som kan relateres til de fleste bransjer, men siden jeg jobber i IT-bransjen, er det mennesker og IT dette nettstedet handler mest om.