Brukertest

Bakgrunn

På jobb for Sjøfartsdirektoratet
På jobb for Sjøfartsdirektoratet

Utgangspunktet for brukertest.com var et behov for å samle relevant teori på et sted. Jeg studerte kommunikasjon på IT-universitetet i København før Dropbox sin tid.  Et av fagene på veien til mastergraden var brukertesting, dermed fikk nettstedet brukertest.com sitt navn.

Antropologi, etnografi og interessen for relevante, brukervennlige og nyttige løsninger ble vekket for mange år siden. Nå handler hverdagen mest om å skape verdi for mennesker som har behov for relevante IT-løsninger for å dekke ulike fagbehov.

I alle jobbsituasjoner er det viktig å ha relevante og målgruppetilpassede IT-verktøy. Ansatte må få lov til å jobbe med sine kjerneoppgaver, og IT er som regel en støttefunksjon.  Applikasjonene må være skreddersydd målgruppen.

Jeg jobber med etnograf, analyse og konseptutvikling. For meg er det avgjørende å ha meget god kontakt med både forretning og målgruppe. Det er den eneste måten jeg kan lykkes på.

Filmen under er laget av Filmavdelingen og viser hva jeg som “UX Business Analyst”, eller konseptutvikler, gjør på jobb.

Referanser

Jeg har jobbet sammen med Ole Fredrik Lie i mange år. På sitt nettsted har han beskrevet et prosjekt for TracID vi jobbet på sammen.

Siden 2013 har jeg jobbet på ulike prosjekt for Sjøfartsdirektoratet. I dag jobber jeg på et team som utvikler nye NIS/ NOR Skipsregistrene. Tidligere har jeg gjort et analyseprosjekt og konseptutvikling for saksbehandlere og ikke minst prestisjeprosjektet TS Offline. Dette er en offline inspeksjonsløsning som er designet sammen med direktoratets inspektører.

I 2015 gjorde jeg et omfattende analyseprosjekt med påfølgende konseptutvikling for den franske gassleverandøren AirLiquide. Prosjektet var et nordisk initiativ, styrt fra København.

Se også beskrivelse på LinkedIn