Konseptutvikling

Konsept for å teste forslag

Det er viktig med nok kunnskap om fag, behov og mål før konseptutviklingen starter. Spesifiseringsfasen er ofte en stressfull fase, men spesifiseringsarbeidet er viktig. Det kan være vanskelig å finne ut når vi har spesifisert nok, men en grunnregel ser ut til å være at jo bedre en IT-løsning er spesifisert, jo kortere tid tar den å utvikle.

Et konsept behøver ikke være veldig detaljert for å kunne brukertestes og godkjennes. Visualisering av ideer er stort sett alltid bedre enn skriftlige beskrivelser.  Konseptskisser inneholder gjerne enkle visualiseringer, prosesstegninger og korte nødvendige stikkord.

UX konseptutvikling og brukertest
Relativt detaljert konsept for å teste innholdsarkitektur

Det verdifulle med konsepter er at vi kan gjøre raske avsjekk og få nyttige tilbakemeldinger helt i oppstarten av et forprosjekt.

Visualisering av arbeidsflyt for Sjøfartsdirektoratet

Noen ganger er det tilstrekkelig å lage konsepter basert på eksisterende kunnskap og informasjon. Andre ganger er det nødvendig å drive feltarbeid for å finne ut hvordan virkeligheten egentlig er. I konseptfasen for de fleste forretningsspesifikke applikasjoner opplever jeg at felterbeid er en viktig suksessfaktor.

Feltarbeid for konseptutvikling av portal til gasskunder for AirLiquide
Feltarbeid for konseptutvikling av portal til gasskunder for AirLiquide

Hva leveransen av en fase med konseptutvikling er finnes det ikke en fasitt på. Det er likevel viktig å huske at en godt forprosjekt og en godt konsept kan danne grunnlaget for riktige estimater og et bedre utviklingsprosjekt.

Konsept – Prototype

For meg er en prototype en visualisering av en ide. Denne ideen, planen eller tanken kan handle om nesten hva som helst. Målet er å formidle budskapet til andre, eller rett og slett visualisere det for seg selv.

En konseptskisse er ofte både skriftlig og visuelt illustrativ. Graden av hvor ferdig det visuelle bildet er bør være lav. Etterhvert som konseptet sjekkes og nærmer seg en løsning bør detaljeringsgraden økes.

Her er en film fra Youtube som viser hva UX-design handler om. Kort fortalt er UX-design alt som er relevant og påvirker hvordan en person (målgruppe) bruker, tenker og tror om et produkt eller en tjeneste.

Tradisjonell konseptutvikling

Konsept fra Peugeot
Konsept fra Peugeot

Konseptutvikling er vanlig i bilbransjen, og vi har sett mange flotte konseptbiler. Noen konsepter blir til virkelighet, mens andre blir gravlagt. Det fine med konsepter er at vi kan teste publikums reaksjon før vi investerer og produserer.

Volkswagen T1 “Transporter” skisse

Et konsept behøver ikke være mer avansert enn en papirtegning eller noen krusseduller på en whiteboard-tavle, men jo mer detaljert en konseptskisse er, jo mindre risiko er det for mistokning.

Det er vanlig å lage konseptskisser med ulike grader av detaljering, på ulike tidspunkt i prosjektet. Dermed kan vi teste ideskisser og “low fidelity” skisser på et tidlig tidspunkt.

Første skisse til et ny IT-løsning blir gjerne laget på prosjektleder eller “forretningen” sitt kontor. Dette skjer før teamet blir satt opp, siden vi fremdeles ikke vet hele innholdet i prosjektet. Tidligere var en forretningsanalytikker (Business Analyst) med på denne fasen, men nå er det vanlig at den tradisjonelle “BA’en” samarbeider med en UX Business Analyst. UX BA’en blir med gjennom hele prosjektet og har ansvaret for brukerinvolvering og forretningsmål.

Konseptutvikling og brukertesting

GPS-navigasjon tilpasset rullestolbrukere

Utgangspunktet var å utvikle et produkt eller en service for en målgruppe. Prosjektets målgruppe var i utgangspunktet MS-rammede i Danmark. Denne gruppen ble igjen snevret inn til MS-rammede som sitter i rullestol.

Produktet ble til slutt en spesialtilpasset GPS. Tilpasningene gikk på software, samt fysiske tilpasninger som solid feste til rullestol.

Under utviklingen ble det avdekket overraskende faktorer. En milepæl var en brukertest hvor testgruppen ville ikke ha et apparat med kvitteringstone når en knapp ble trykket på. De var ikke interessert i å annonsere at de var syke. De ville heller ikke ha lette knapper, men knapper med tydelig motstand.

Konseptets software ble designet for å bruke eksisterende kart fra blant annet København kommune. Det foreligger i dag detaljert informasjon over byens handicap-toalett, kjøreramper, heiser, dedikerte parkeringsplasser og betjente bensinstasjoner.

Bilde nummer 3 viser en elektronisk parkeringssperre. Pålene kan senkes fra en bil med G-mate GPS, og heves automatisk når bilen er X-antall meter unna etter utkjørsel fra parkeringsplassen. Et tilsvarende system brukes for buss-sluser i andre land.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *