Prototyping

En prototype viser riktig vei

Prototypen illustrerer hvordan en løsning kan se ut eller hvordan den vil fungere.
Prototypen illustrerer hvordan en løsning kan se ut eller hvordan den vil fungere.

 

Prototyping og konseptutvikling blir mange ganger sett på som samme sak, men i IT-verden er det vanlig å skille mellom de to fasene. Mens et konsept er mer som en visjon og en strategi, er en prototype planen som beskriver hvordan strategien skal se ut og fungere. Spesifikasjonene detaljeres i den tidlige prototypefasen.

Brukertesting av klikkbar prototype
Brukertesting av klikkbar prototype

En prototype er en levende sak som kan endres ved behov. Prototyping passer godt inn i agile prosjekter, og kan enkelt tilpasses ulike sprintlengder. Vi pleier å brukerteste prototypen etterhvert som den vokser og endres. Dermed sikrer vi at det som utvikles er relevant og godkjent.

Her er en artikkel som klart og tydelig forklarer forskjellen mellom en skisse og en prinsippskisse/ wireframe, eller første og siste fase i prototyping om du vil. “Why it’s important to sketch before you wireframe”

Fra ide til brukergrensesnitt (UX Movement)
Fra ide til brukergrensesnitt (UX Movement)

 

Interaksjonsdesign

– Interaksjonsdesign handler ikke bare om hvordan folk navigerer på nettstedet ditt, det handler også om ideutvikling, datainnsamling, dataanalyse, design og evaluering.

Interaksjonsdesign er et relativt nytt begrep i Norge. Da jeg meldte med opp til faget Interaktionsdesign på universitetet i København i 2006 visste jeg knapt hva det handlet om.

Interaksjonsdesign, eller IxD, handler i stor grad om brukeropplevelser, men også om å organisere og håndtere en kompleks prosess. Vi snakker i dag om interaksjonsdesign i sammenheng med IT-løsninger som nettsteder, mobile enheter, kontrollpaneler i industrien, dashbord i biler, betjening av komfyrer og mye mer.

Interaksjonsdesign på veggen
Interaksjonsdesign på veggen

Du kommer ikke langt i faget uten å finne ut viktige ting om de som skal bruke løsningen. Som interaksjonsdesigner er det nyttig å være nysgjerrig og finne ut av sosiale og forretningsmessige sammenhenger. Du bør kunne noe om teknologi, design og kommunikasjon.

IT-verden har lenge hatt solide men ikke så brukervennlige løsninger, som for eksempel SAP. Nå blir det mer og mer vanlig at interaksjonsdesignere og brukertestere er med i prosessen når IT-produktene skal redesignes eller nye skal lages fra bunnen av. Dermed sikrer vi at den som til slutt skal bruke produktet klarer å gjøre det på en intuitiv og effektiv måte. Vi sikrer ikke bare en effektiv og mindre frustrerende hverdag for ansatte, vi sikter mot å designe verdiskapende løsninger for bedriften.

IT-Universitetet i København (ITU) definerer i dag interaksjonsdesign som:

  • Planlegging og utførelse av brukerorienterte, eksplorative designprosjekt med utgangspunkt i blant annet etnografiske studier av anvendelseskonteksten.
  • For å få til dette skal en velge, kombinere, anvende og sammenligne en rekke teorier og metoder til ideudvikling, datainnsamling, dataanalyse og design.
  • Videre skal en reflektere over praktiske og teoretiske aspekter av eksplorative designprosesser.

Brukersentrert design – Designprosessen når brukerne skal involveres

Sentralt i alle punktene står brukeren. Brukeren godkjenner eller gjør en avsjekk i hvert steg i prosessen. Dermed unngår vi dyre følgefeil eller risikoen for å ende opp med et produkt målgruppen slettes ikke vil eller kan bruke.

I svært korte trekk kan brukersentrert design oppsummeres slik:

  • Bruk hode og øyne – Foreta “etno-raid”
  • Intervju brukerne hvis du vil vite noe om deres ønsker og behov
  • Observer brukerne hvis du vil vite noe om deres adferd
Feltarbeid
Feltarbeid ombord med inspektør fra Sjøfartsdirektoratet ombord på bilferge

Eksplorative og dynamiske designprosesser er spennede og kan avsløre ting du aldri hadde tenkt på selv. Rykk ut til brukeren i brukeren sitt naturlige miljø. Skal du lage et betjeningspanel for ambulanser er det viktig at du sjekker av produktet med ambulansepersonell i deres respektive ambulanser.

Helt konkret ble det i siste liten avdekket at en trykkfølsom skjerm som skulle brukes i forbindelse med sortering av bagasje på en flyplass ikke var synlig i sollys. Produktet var testet i flere sammenhenger, også på flyplassen, men aldri på dager med sol.

Her er en “formel” som kan brukes når en driver med interaksjonsdesign i IT-verden:

Analyse > Strategi > Konsept > Design > Implementering

Du starter med en analyse og får relevant informasjon om blant annet avsenders mål og målgruppens behov. Strategien forteller hvordan målene skal nås og til hvilken tid. Deretter starter konseptarbeidet og prototyping. Her er det viktig med nok avsjekk og involvering av brukere. Designet kan testes og godkjennes i flere faser. Både før og etter at det er implementer.

Husk at brukervennlighet er en individuell sak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *