Brukertest (PDF)

Gjennomføring av brukertester

photo (4)

Her kan du lese mer om hensyn, oppførsel, lokale, forstyrrelser, ledende spørsmål, risiko, verdi og fokusområder. På grunn av artikkelens lengde finnes denne inntil videre kun som PDF.

Åpne Brukertest intro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *