Prosjektgjennomføring

Målgruppefokus

Et UX-prosjekt gjennomføres med mer fokus på målgruppen enn tradisjonelle IT-prosjekter. Designprosessen er kanskje det riktige begrepet, men uansett begrep er det full fokus på relevans, behov og verdi.

UX
Målgruppeanalyse for å avklare behov (AirLiquide-prosjekt)

Prosjektgjennomføring av et UX-prosjekt betyr stor grad av brukerinvolvering. Vi foretar målgruppeintervjuer og -analyser, i tillegg til fortløpende brukertester. Vi trekker også inn avsender/ forretningen i stor grad.

De vanligste stegene i et UX-prosjekt er:

  1. Analyse av forretning
  2. Analyse av målgruppe
  3. Konseptbeskrivelse
  4. Informasjonsarkitektur
  5. Interaksjonsdesign
  6. Prototyping
  7. Design
  8. Utvikling
  9. Utrulling

En analysefase er viktig for å få på plass visjon, finne gode mål, avklare behov, finne ut hva som er relevant og sette noen tall for hva slags verdier prosjektet skal resultere i.

Konseptbeskrivelsen kan være tekstlig, visuell eller begge deler. Ofte finner vi både en kravspesifikasjon og en løsningsbeskrivelse her.

Informasjonsarkitekturen er det nye produktets innhold. I starten er det viktig å bestemme grunnstammen av innhold. Dette påvirker i stor grad hvordan vi tenker videre, blant annet i forhold til omfang.

Interaksjonsdesign og prototyping kan gjerne gjøres samlet, men ofte lager vi enkle skisser før vi lager mer avanserte prototyper. Hovedgrunnen er at vi trenger oversikt og vil avdekke svakheter eller muligheter så tidlig som mulig.

Prototyper kan som nevnt leveres i forskjellige rafineringsnivåer. Avanserte prototyper er spesielt nyttig når vi har behov for å teste ut interaksjonsløsninger.

Design behøver ikke være et eget punkt, men i noen tilfeller er det lurt å holde design for seg selv. Design kan påvirke og farge både team og ikke minst målgruppe. Vi må finne ut hva som er hensiktsmessig. Her er det ingen fasit.

Utvikling er teknisk, så den delen skal jeg ikke gå nærmere inn på her. Vil likevel nevne at stadig flere interaksjonsdesignere er flinke frontend-utviklere.

Utrulling er siste fase i designprosessen. I denne fasen ser vi stor grad av markedsføring og kommunikasjon med målgruppen.

Software-test er en viktig del av et prosjekt, og software-test kan i mange tilfeller gjøres i tett samarbeid med brukertest.

Brukertest kan også være en arena for tradisjonell softwaretesting
Brukertest kan også være en arena for tradisjonell softwaretesting

Utfordringer i UX-prosjekt

Det er alltid hyggeligst å fokusere på de hyggelige tingene, men det finnes noen potensielle utfordringer som du må være klar over.

Den største utfordringen synes jeg er å få folk til å “commite” seg til prosjektet. For å kunne drive brukerinvolvering må vi ha tilgang på målgruppen. Vi må også ha tilgang på avsender, stakeholdere og så videre. Er målgruppen ukjent eller tilgjengelig kan vi gjette og drive research på egenhånd. Vi kan komme ganske langt på denne måten, men det er en tung og ikke minst dyr måte å drive prosjektet på. Grunnen til av vi noen ganger gjør det er at vi ikke har noe valg.

Noen peker på interne rollekonflikter, men jeg synes sjelden det er et problem. Litt heftige diskusjoner kan virke ubehagelig der og da, men resultatet er som regel bra. Designer er nok den som er mest utsatt, siden alle mener noe om design. Få kan noe om koding, så utviklerne får heldigvis jobbe i fred. Et tips til team-medlemmer er å la designeren få litt fred, og få lov til å være spesialist på sitt felt.

Jeg pleier å si at mangel på brukertesting er den største risikoen i et prosjekt. Dette er kun basert på egen erfaring gjennom flere år. Som nyutdannet ekspert med mastergrad i brukertesting gjorde jeg kjempetabben selv. Teamet jeg var med i droppet prosjektets siste brukertest og bommet stygt.

Den siste utfordringen jeg vi ta med er historien og “slik har vi alltid gjort”. Noen ganger slippes utviklerene til for tidlig, og starter å produsere et produkt som ikke er klart for utvikling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *